De Trainerscan
Voor wie
  • Is voor trainers en coaches (sportbegeleiders) in opleiding via een sportbond op niveau 2, 3 of 4
  • geeft een beeld van uw sterke en zwakke kanten
  • helpt u bij het plannen van een persoonlijk leer of opleidingstraject
De Trainerscan
Wat
  • is een uitgebreide vragenlijst met 11 hoofdonderwerpen
  • als resultaat krijgt u de eigen scores vergeleken met die van een grote groep trainers op hetzelfde kwalificatieniveau in een rapport ( dat u kunt uitprinten)
  • u kunt stoppen tijdens de test
  • om het resultaat te zien moet u wel de volledige test invullen.

Colofon

Uitgave
NLcoach
Utrecht

Ontwikkeling
WJH Mulier Instituut
ís-Hertogenbosch
Janine van Kalmthout
Jo Lucassen


Realisatie
Netrex.nl

Trainerscan is gemaakt in opdracht van NOC*NSF Versie 1.0 November 2006


 
NLcoach | Wattbaan 31-49 | 3439 ML Nieuwegein | Tel. 030 7513 820 | Fax 030 75 13 821 | I. www.nlcoach.nl | E. info@nlcoach.nl